ju111net登录

全部机械结构件

选择机型

全部 EBZ160A大卧底量铲板伸缩掘进机 EBZ200Q强伸缩掘进机 EBZ260H悬臂式掘进机 EBZ200H掘进机 EBZ200悬臂式掘进机 EBZ160悬臂式掘进机
本体架LTJA0301

本体架LTJA0301
[适配:EBZ160A大卧底量铲板伸缩掘进机]

回转台组件LTJA0302

回转台组件LTJA0302
[适配:EBZ160A大卧底量铲板伸缩掘进机]

铲板部LTJA02

铲板部LTJA02
ju111net登录 [适配:EBZ160A大卧底量铲板伸缩掘进机]

刮板链组件LTJA0505

刮板链组件LTJA0505
ju111net登录 [适配:EBZ160A大卧底量铲板伸缩掘进机]

行走部LTJA04

行走部LTJA04
[适配:EBZ160A大卧底量铲板伸缩掘进机]

截割头体LTJA0116-01

截割头体LTJA0116-01
[适配:EBZ160A大卧底量铲板伸缩掘进机]

履带板LTJA0407-01

履带板LTJA0407-01
[适配:EBZ160A大卧底量铲板伸缩掘进机]

前溜槽LTJA0501

前溜槽LTJA0501
[适配:EBZ160A大卧底量铲板伸缩掘进机]

本体架LTJA0301

本体架LTJA0301
ju111net登录 [适配:EBZ200Q强伸缩掘进机]

回转台组件LTJA0302

回转台组件LTJA0302
[适配:EBZ200Q强伸缩掘进机]

铲板部LTJA02

铲板部LTJA02
ju111net登录 [适配:EBZ200Q强伸缩掘进机]

刮板链组件LTJA0505

刮板链组件LTJA0505
ju111net登录 [适配:EBZ200Q强伸缩掘进机]

行走部LTJA04

行走部LTJA04
[适配:EBZ200Q强伸缩掘进机]

截割头体LTJA0116-01

截割头体LTJA0116-01
[适配:EBZ200Q强伸缩掘进机]

本体架LTJA0301

本体架LTJA0301
ju111net登录 [适配:EBZ260H悬臂式掘进机]

回转台组件LTJA0302

回转台组件LTJA0302
ju111net登录 [适配:EBZ260H悬臂式掘进机]

铲板部LTJA02

铲板部LTJA02
ju111net登录 [适配:EBZ260H悬臂式掘进机]

刮板链组件LTJA0505

刮板链组件LTJA0505
ju111net登录 [适配:EBZ260H悬臂式掘进机]

行走部LTJA04

行走部LTJA04
ju111net登录 [适配:EBZ260H悬臂式掘进机]

截割头体LTJA0116-01

截割头体LTJA0116-01
[适配:EBZ260H悬臂式掘进机]

本体架LTJA0301

本体架LTJA0301
[适配:EBZ200H掘进机]

回转台组件LTJA0302

回转台组件LTJA0302
[适配:EBZ200H掘进机]

铲板部LTJA02

铲板部LTJA02
ju111net登录 [适配:EBZ200H掘进机]

刮板链组件LTJA0505

刮板链组件LTJA0505
ju111net登录 [适配:EBZ200H掘进机]

行走部LTJA04

行走部LTJA04
ju111net登录 [适配:EBZ200H掘进机]

截割头体LTJA0116-01

截割头体LTJA0116-01
ju111net登录 [适配:EBZ200H掘进机]

本体架LTJA0301

本体架LTJA0301
[适配:EBZ200悬臂式掘进机]

回转台组件LTJA0302

回转台组件LTJA0302
[适配:EBZ200悬臂式掘进机]

铲板部LTJA02

铲板部LTJA02
ju111net登录 [适配:EBZ200悬臂式掘进机]

刮板链组件LTJA0505

刮板链组件LTJA0505
[适配:EBZ200悬臂式掘进机]

行走部LTJA04

行走部LTJA04
[适配:EBZ200悬臂式掘进机]

截割头体LTJA0116-01

截割头体LTJA0116-01
[适配:EBZ200悬臂式掘进机]

本体架LTJA0301

本体架LTJA0301
[适配:EBZ160悬臂式掘进机]

回转台组件LTJA0302

回转台组件LTJA0302
ju111net登录 [适配:EBZ160悬臂式掘进机]

铲板部LTJA02

铲板部LTJA02
ju111net登录 [适配:EBZ160悬臂式掘进机]

刮板链组件LTJA0505

刮板链组件LTJA0505
ju111net登录 [适配:EBZ160悬臂式掘进机]

行走部LTJA04

行走部LTJA04
[适配:EBZ160悬臂式掘进机]

截割头体LTJA0116-01

截割头体LTJA0116-01
[适配:EBZ160悬臂式掘进机]